• AWB – Air Waybill – lotniczy list przewozowy
 • AMS – opłata dokumentacyjna
 • BAF – Bunker Adjustment Factor – dodatek paliwowy (zmienny)
 • BAS – Basic Ocean Freight – fracht podstawowy
 • B/L – Bill of Lading – konosament
 • Fee/doc fee/odf/ddf – opłata dokumentacyjna
 • CAF – Currency Adjustment Factor – dodatek walutowy (zmienny)
 • cbm – cubic meter – m3 – metr sześcienny
 • CFS – Container Freight Station – terminal kontenerowy – (niekoniecznie w porcie, może być na lądzie)
 • CSF – Carrier Security Fee – opłata bezpieczeństwa – armatorska
 • CUC – Chasis Usage Charge – opłata za wykorzystanie podwozia kontenerowego w USA
 • CY – Container Yard – dostawa do portu
 • dc – dry van – kontener zwykły
 • Emergency – dodatek wypadkowy
 • ETA – Estimated Time of Arrival – przewidywany czas wpłynięcia statku do portu
 • ETD - Estimated Time of Departure – przewidywany czas wypłynięcia z portu
 • ETS – Estimated/Expected Time of Sailing – data wypłynięcia statku, stosowana do opisu statku
 • FCL – Full Container Load
 • FEU – Fourty food equivalent unit – jednostka odpowiadająca kontenerowi 40’-stopowemu
 • HBL – House Bill of Lading – konosament spedytorski, analogicznie MAWB, HAWB
 • hc – hight cube – kontener podwyższony
 • ICC – Institute Cargo Clauses – Instytutowe Klauzule Ładunkowe – ubezpieczenia cargo
 • ISPS – opłaty portowe sekuryzacyjne
 • IHE – Inland Haulage Export – transport lądowy kontenera eksportowego
 • IHI – Inland Haulage Import – transport lądowy kontenera importowego
 • LCL – Less Than Container/Car Load – drobnica
 • MBL – Master Bill of Lading – konosament armatorski
 • Panama Canal Surcharge – opłata za przepłynięcie Kanałem Panamskim
 • Pick up fee – koszt podjęcia kontenera
 • POD – Port of Discharge
 • POL – Port of Loading
 • PSC – Port Security Charge – opłata bezpieczeństwa
 • TEU – Twenty food Equivalent Unit – jednostka odpowiadająca kontenerowi 20’-stopowemu przy kontenerach rf – reefer, fr – flat rack, ot – open-top
 • THC – Terminal Handling Charge – podstawowa obsługa kontenera w porcie (relacja burtaplac- samochód lub samochód-plac-burta)
 • SD – Store Door – dostawa do drzwi
 • WRS – War Risc Surcharge – dodatek wojenny
TransElephant - dane kontaktowe

tel/fax: +48 58 663 60 60

transelephant@transelephant.com